บริษัท รุ่งเรืองเคมีแอนด์ออยล์ จำกัด

ทินเนอร์ AAA

ทินเนอร์ (Thinner) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยตัวทำละลายอินทรีย์ระเหยง่ายหลายชนิดผสมกัน มีลักษณะเป็นของเหลวใส ระเหยง่าย มีกลิ่นฉุน เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับละลาย และเจือจางสี น้ำยาเคลือบเงา เพื่อลดความหนืด และเจือจางให้สีเหมาะ และง่ายต่อการใช้งานทินเนอร์ ตามมาตรฐาน มอก. กำหนดให้มีองค์ประกอบของตัวทำละลาย 4 ชนิด คือ ได้แก่ คีโตน แอลกอฮอล์ อีเทอร์ และสารไฮโดรคาร์บอน โดยจะผสมสารเคมีในกลุ่มต่างๆในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน เช่น
1. คีโตน (Ketone) 18%
2. แอลกอฮอล์ (Alcohol) 8%
3. อีเทอร์ (Ester) 3%
4. สารไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) 71% เช่น ไซลีน โทลูอีน1. คีโตน (Ketone) 18%
2. แอลกอฮอล์ (Alcohol) 8%
3. อีเทอร์ (Ester) 3%
4. สารไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) 71% เช่น ไซลีน โทลูอีน

ทินเนอร์ AAA เป็นสารละลายที่ใช้เพื่อเจือจางสีน้ำมัน ช่วยให้สีน้ำมันแห้งเร็วขึ้นและมีความสม่ำเสมอมากขึ้น ทินเนอร์ AAA ประกอบด้วยสารระเหย เช่น น้ำมันสน โทลูอีน และสารอื่นๆ ที่อาจระเหยเข้าสู่ร่างกายเมื่อสูดดมเข้าไป ทินเนอร์ AAA จึงอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้หากไม่ใช้อย่างระมัดระวัง

ต่อไปนี้คือวิธีการใช้ทินเนอร์ AAA อย่างปลอดภัย:

 • สวมหน้ากากป้องกันขณะใช้ทินเนอร์ AAA
 • ทาสีในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี
 • ล้างมือให้สะอาดหลังใช้ทินเนอร์ AAA
 • อย่าสูดดมไอระเหยของทินเนอร์ AAA
 • อย่าทิ้งทินเนอร์ AAA ลงในท่อระบายน้ำหรือสิ่งแวดล้อม

หากคุณมีอาการระคายเคืองตา ผิวหนัง หรือระบบทางเดินหายใจหลังใช้ทินเนอร์ AAA ควรรีบไปพบแพทย์ทันที

ทินเนอร์ AAA เป็นสารเคมีอันตราย ควรใช้อย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายต่อสุขภาพ

ข้อดีของการใช้ทินเนอร์ AAA

 • ช่วยให้สีน้ำมันแห้งเร็วขึ้น
 • ทำให้สีน้ำมันมีความสม่ำเสมอมากขึ้น
 • สามารถใช้ทำความสะอาดแปรงและอุปกรณ์ทาสีได้
 • สามารถใช้ขจัดคราบสีน้ำมันได้

ข้อเสียของการใช้ทินเนอร์ AAA

 • เป็นสารระเหยที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
 • มีกลิ่นเหม็นฉุน
 • อาจทำให้ผิวหนังระคายเคือง
 • อาจทำให้ดวงตาระคายเคือง
 • อาจทำให้ระบบทางเดินหายใจระคายเคือง
 • อาจก่อให้เกิดมะเร็ง

หากคุณจำเป็นต้องใช้ทินเนอร์ AAA ควรปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างระมัดระวัง ดังนี้

 • สวมหน้ากากป้องกันขณะใช้ทินเนอร์ AAA
 • ทาสีในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี
 • ล้างมือให้สะอาดหลังใช้ทินเนอร์ AAA
 • อย่าสูดดมไอระเหยของทินเนอร์ AAA
 • อย่าทิ้งทินเนอร์ AAA ลงในท่อระบายน้ำหรือสิ่งแวดล้อม

หากคุณมีอาการระคายเคืองตา ผิวหนัง หรือระบบทางเดินหายใจหลังใช้ทินเนอร์ AAA ควรรีบไปพบแพทย์ทันที

ทินเนอร์ AAA เป็นสารเคมีอันตราย ควรใช้อย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายต่อสุขภาพ

ประโยชน์ของทินเนอร์AAA

เกี่ยวกับทินเนอร์AAA

ทินเนอร์ AAA เป็นสารเคมีที่ใช้ผสมสีน้ำมัน ช่วยทำให้สีน้ำมันแห้งเร็วขึ้นและมีความสม่ำเสมอมากขึ้น ทินเนอร์ AAA ประกอบด้วยสารระเหย เช่น น้ำมันสน โทลูอีน และสารอื่นๆ ที่อาจระเหยเข้าสู่ร่างกายเมื่อสูดดมเข้าไป ทินเนอร์ AAA จึงอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้หากไม่ใช้อย่างระมัดระวัง

ทินเนอร์ AAA สามารถใช้ทำอะไรได้บ้าง?

 • ใช้ในการผสมสีน้ำมัน
 • ใช้ในการทำความสะอาดแปรงและอุปกรณ์ทาสี
 • ใช้ในการขจัดคราบสีน้ำมัน
 • ใช้ในการทำให้สีน้ำมันแห้งเร็วขึ้น

ทินเนอร์ AAA ประกอบด้วยสารระเหย เช่น น้ำมันสน โทลูอีน และสารอื่นๆ ที่อาจระเหยเข้าสู่ร่างกายเมื่อสูดดมเข้าไป ทินเนอร์ AAA จึงอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้หากไม่ใช้อย่างระมัดระวัง

หากจำเป็นต้องใช้ทินเนอร์ AAA ควรปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างระมัดระวัง ดังนี้

 • สวมหน้ากากป้องกันขณะใช้ทินเนอร์ AAA
 • ทาสีในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี
 • ล้างมือให้สะอาดหลังใช้ทินเนอร์ AAA
 • อย่าสูดดมไอระเหยของทินเนอร์ AAA
 • อย่าทิ้งทินเนอร์ AAA ลงในท่อระบายน้ำหรือสิ่งแวดล้อม

หากคุณมีอาการระคายเคืองตา ผิวหนัง หรือระบบทางเดินหายใจหลังใช้ทินเนอร์ AAA ควรรีบไปพบแพทย์ทันที

ทินเนอร์ AAA เป็นสารเคมีอันตรายที่ไม่ควรใช้โดยไม่ระมัดระวัง อันตรายของทินเนอร์ AAA ได้แก่

 • ระคายเคืองดวงตา จมูก คอ และปอด
 • ปวดหัว คลื่นไส้ อาเจียน
 • หายใจลำบาก
 • หมดสติ
 • เสียชีวิต
 • ก่อให้เกิดมะเร็ง

ทินเนอร์ AAA ไม่ควรใช้ในเด็กและเยาวชน เนื่องจากเด็กและเยาวชนมีความเสี่ยงต่ออันตรายจากสารเคมีมากกว่าผู้ใหญ่

หากคุณใช้ทินเนอร์ AAA สิ่งสำคัญคือต้องอ่านฉลากอย่างละเอียดและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างระมัดระวัง ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับในการใช้ทินเนอร์ AAA อย่างปลอดภัย:

 • สวมหน้ากากป้องกันขณะใช้ทินเนอร์ AAA
 • ทาสีในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี
 • ล้างมือให้สะอาดหลังใช้ทินเนอร์ AAA
 • อย่าสูดดมไอระเหยของทินเนอร์ AAA
 • อย่าทิ้งทินเนอร์ AAA ลงในท่อระบายน้ำหรือสิ่งแวดล้อม

หากคุณมีอาการระคายเคืองตา ผิวหนัง หรือระบบทางเดินหายใจหลังใช้ทินเนอร์ AAA ควรรีบไปพบแพทย์ทันที

ทินเนอร์ AAA เป็นสารเคมีอันตราย ควรใช้อย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายต่อสุขภาพ

ทินเนอร์ AAA สามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายสีและอุปกรณ์ก่อสร้างทั่วไป ส่วนใหญ่จะขายในขวดหรือกระป๋อง

ช่องทางสำหรับสั่งซื้อสินค้าปลีก

เคมีอุตสาหกรรม
เคมีอุตสาหกรรม