บริษัท รุ่งเรืองเคมีแอนด์ออยล์ จำกัด

สารระเหย

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยตัวทำละลายอินทรีย์ระเหยง่ายหลายชนิดผสมกัน มีลักษณะเป็นของเหลวใส ระเหยง่าย มีกลิ่นฉุน เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับละลาย และเจือจางสี น้ำยาเคลือบเงา เพื่อลดความหนืด และเจือจางให้สีเหมาะ และง่ายต่อการใช้งาน

สารระเหย (Volatile Organic Compounds หรือ VOCs) เป็นสารเคมีที่ระเหยง่ายและกระจายตัวในอากาศ สารระเหยพบได้ทั่วไปในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น น้ำมันเบนซิน สารทำความสะอาด น้ำยาทาเล็บ และสเปรย์ต่างๆ สารระเหยสามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลายวิธี เช่น การหายใจ สัมผัสกับผิวหนัง และการกินอาหาร

สารระเหยบางชนิดสามารถก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆ เช่น ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน เวียนศิวษ ปัญหาการหายใจ มะเร็ง โรคหัวใจ และโรคปอด สารระเหยยังสามารถเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมได้ โดยอาจก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ น้ำ และดิน

เคมีอุตสาหกรรม
เคมีอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานพ่นสีไม้, พ่นสีรถยนต์

ประโยชน์ของสารระเหย

สารระเหยเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถมีประโยชน์หลายด้านต่อเรื่องราวในชีวิตของเรา
ความสำคัญของการใช้สารระเหยควรคำนึงถึงการดูแลและการใช้งานที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นสามารถพิจารณาควบคู่ไปกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์อย่างเหมาะสม

เกี่ยวกับสารระเหย

สารระเหยคือสารเคมีที่ระเหยได้ง่ายและกระจายตัวในอากาศ สารระเหยพบได้ทั่วไปในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น น้ำมันเบนซิน สารทำความสะอาด น้ำยาทาเล็บ และสเปรย์ต่างๆ สารระเหยสามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลายวิธี เช่น การหายใจ สัมผัสกับผิวหนัง และการกินอาหาร สารระเหยบางชนิดสามารถก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆ เช่น ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ ระคายเคืองตา จมูก และคอ สารระเหยบางชนิดอาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงมากขึ้น เช่น มะเร็ง โรคหัวใจ และโรคปอด สารระเหยยังสามารถเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมได้ โดยอาจก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ น้ำ และดิน

ต่อไปนี้เป็นวิธีลดการสัมผัสกับสารระเหย:

 • หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารระเหย
 • ทำงานในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทดี
 • สวมหน้ากากป้องกันเมื่อทำงานกับสารระเหย
 • ล้างมือให้สะอาดหลังจากสัมผัสกับสารระเหย
 • เก็บสารระเหยให้ห่างจากอาหารและน้ำ

การลดการสัมผัสกับสารระเหยจะช่วยปกป้องสุขภาพของคุณและสิ่งแวดล้อม

สารระเหยมาจากหลายแหล่ง เช่น

 • ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น น้ำมันเบนซิน สารทำความสะอาด น้ำยาทาเล็บ และสเปรย์ต่างๆ
 • กิจกรรมต่างๆ เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิง การทาสี การทำความสะอาด และการทำอาหาร
 • ธรรมชาติ เช่น พืชและสัตว์บางชนิด

สารระเหยสามารถระเหยขึ้นในสิ่งแวดล้อมได้หลายวิธี เช่น

 • ความร้อนจากแสงแดด
 • การเคลื่อนไหวของอากาศ
 • แรงดันของอากาศ
 • ความชื้นในอากาศ

สารระเหยที่ระเหยขึ้นในสิ่งแวดล้อมสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้ เช่น

 • ระคายเคืองต่อตา จมูก คอ และปอด
 • ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน และเวียนศีรษะ
 • ปัญหาการหายใจ
 • มะเร็ง
 • โรคหัวใจ
 • โรคปอด

สารระเหยยังสามารถทำลายสิ่งแวดล้อมได้ เช่น

 • ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ
 • ทำลายชั้นโอโซน
 • ทำลายพืชและสัตว์

การลดการสัมผัสกับสารระเหยและลดการปล่อยสารระเหยสู่สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญเพื่อปกป้องสุขภาพของคุณและสิ่งแวดล้อม คุณสามารถลดการสัมผัสกับสารระเหยได้ดังนี้

 • หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารระเหย
 • ทำงานในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทดี
 • สวมหน้ากากป้องกันเมื่อทำงานกับสารระเหย
 • ล้างมือให้สะอาดหลังจากสัมผัสกับสารระเหย
 • เก็บสารระเหยให้ห่างจากอาหารและน้ำ

สารระเหยคือสารเคมีที่สามารถระเหยได้ง่ายและกระจายตัวในอากาศ สารระเหยพบได้ทั่วไปในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น น้ำมันเบนซิน สารทำความสะอาด น้ำยาทาเล็บ และสเปรย์ต่างๆ สารระเหยสามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลายวิธี เช่น การหายใจ สัมผัสกับผิวหนัง และการกินอาหาร สารระเหยบางชนิดสามารถก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆ เช่น ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ ระคายเคืองตา จมูก และคอ สารระเหยบางชนิดอาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงมากขึ้น เช่น มะเร็ง โรคหัวใจ และโรคปอด สารระเหยยังสามารถเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมได้ โดยอาจก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ น้ำ และดิน

ต่อไปนี้คือสิ่งต่างๆ ที่เป็นสาเหตุให้เกิดสารระเหย:

 • ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น น้ำมันเบนซิน สารทำความสะอาด น้ำยาทาเล็บ และสเปรย์ต่างๆ
 • กิจกรรมต่างๆ เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิง การทาสี การทำความสะอาด และการทำอาหาร
 • ธรรมชาติ เช่น พืชและสัตว์บางชนิด

ต่อไปนี้เป็นวิธีลดปริมาณสารระเหยที่เกิดขึ้น:

 • หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารระเหย
 • ทำงานในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทดี
 • สวมหน้ากากป้องกันเมื่อทำงานกับสารระเหย
 • ล้างมือให้สะอาดหลังจากสัมผัสกับสารระเหย
 • เก็บสารระเหยให้ห่างจากอาหารและน้ำ

การลดการสัมผัสกับสารระเหยจะช่วยปกป้องสุขภาพของคุณและสิ่งแวดล้อม

สารระเหย (Volatile Organic Compounds) คือสารเคมีที่สามารถระเหยได้ง่ายและกระจายตัวในอากาศ สารระเหยพบได้ทั่วไปในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น น้ำมันเบนซิน สารทำความสะอาด น้ำยาทาเล็บ และสเปรย์ต่างๆ สารระเหยสามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลายวิธี เช่น การหายใจ สัมผัสกับผิวหนัง และการกินอาหาร สารระเหยบางชนิดสามารถก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆ เช่น ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ ระคายเคืองตา จมูก และคอ สารระเหยบางชนิดอาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงมากขึ้น เช่น มะเร็ง โรคหัวใจ และโรคปอด สารระเหยยังสามารถเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมได้ โดยอาจก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ น้ำ และดิน

ต่อไปนี้เป็นวิธีรับรู้ถึงสารระเหยที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมและในสิ่งที่เราใช้ทุกวัน:

 • สังเกตกลิ่นของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น น้ำมันเบนซิน สารทำความสะอาด น้ำยาทาเล็บ และสเปรย์ต่างๆ หากผลิตภัณฑ์มีกลิ่นฉุนหรือแรง แสดงว่ามีสารระเหยสูง
 • หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากระบุว่ามีสารระเหยสูง
 • ทำงานในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทดี เมื่อต้องทำงานกับผลิตภัณฑ์ที่มีสารระเหย
 • สวมหน้ากากป้องกันเมื่อต้องทำงานกับผลิตภัณฑ์ที่มีสารระเหย
 • ล้างมือให้สะอาดหลังจากสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ที่มีสารระเหย
 • เก็บสารระเหยให้ห่างจากอาหารและน้ำ

สารระเหยอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราได้หลายวิธี เช่น

 • ระคายเคืองต่อตา จมูก คอ และปอด
 • ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน และเวียนศีรษะ
 • ปัญหาการหายใจ
 • มะเร็ง
 • โรคหัวใจ
 • โรคปอด

การลดการสัมผัสกับสารระเหยจะช่วยปกป้องสุขภาพของคุณและสิ่งแวดล้อม

สารระเหย (VOCs) คือสารเคมีที่ระเหยง่ายและกระจายตัวในอากาศ สารระเหยพบได้ทั่วไปในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น น้ำมันเบนซิน สารทำความสะอาด น้ำยาทาเล็บ และสเปรย์ต่างๆ สารระเหยสามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลายวิธี เช่น การหายใจ สัมผัสกับผิวหนัง และการกินอาหาร สารระเหยบางชนิดสามารถก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆ เช่น ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ ระคายเคืองตา จมูก และคอ สารระเหยบางชนิดอาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงมากขึ้น เช่น มะเร็ง โรคหัวใจ และโรคปอด สารระเหยยังสามารถเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมได้ โดยอาจก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ น้ำ และดิน

ต่อไปนี้เป็นอาการของผู้ที่ถูกสารระเหยทำให้รู้ว่าเกิดผลกระทบต่อร่างกายอย่างไร:

 • ปวดศีรษะ
 • คลื่นไส้
 • อาเจียน
 • เวียนศีรษะ
 • ตาแดง
 • จมูกคัดจมูก
 • ไอ
 • หายใจลำบาก
 • ผิวหนังอักเสบ
 • ปวดกล้ามเนื้อ
 • อ่อนเพลีย
 • ปัญหาการนอนหลับ
 • ปัญหาสมาธิ
 • อารมณ์แปรปรวน

หากมีอาการเหล่านี้หลังจากสัมผัสกับสารระเหย ควรรีบไปพบแพทย์ทันที

ต่อไปนี้เป็นวิธีลดการสัมผัสกับสารระเหย:

 • หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารระเหย
 • ทำงานในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทดี เมื่อต้องทำงานกับผลิตภัณฑ์ที่มีสารระเหย
 • สวมหน้ากากป้องกันเมื่อต้องทำงานกับผลิตภัณฑ์ที่มีสารระเหย
 • ล้างมือให้สะอาดหลังจากสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ที่มีสารระเหย
 • เก็บสารระเหยให้ห่างจากอาหารและน้ำ

การลดการสัมผัสกับสารระเหยจะช่วยปกป้องสุขภาพของคุณและสิ่งแวดล้อม

สารระเหยคือสารเคมีที่ระเหยง่ายและกระจายตัวในอากาศ สารระเหยสามารถส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ได้หลายวิธี เช่น ระคายเคืองตา จมูก คอ และปอด ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน และเวียนศิวษ ปัญหาการหายใจ มะเร็ง โรคหัวใจ และโรคปอด

ต่อไปนี้เป็นวิธีตรวจสอบและควบคุมสารระเหยเพื่อลดผลกระทบต่อความสะอาดและความปลอดภัย:

 • ตรวจสอบระดับสารระเหยในอากาศ คุณสามารถตรวจสอบระดับสารระเหยในอากาศด้วยเครื่องวัดสารระเหย ระดับสารระเหยที่เหมาะสมสำหรับมนุษย์ควรต่ำกว่า 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ลดการปล่อยสารระเหย คุณสามารถลดการปล่อยสารระเหยได้หลายวิธี เช่น หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารระเหย ทำงานในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทดี สวมหน้ากากป้องกันเมื่อต้องทำงานกับสารระเหย และล้างมือให้สะอาดหลังจากสัมผัสกับสารระเหย
 • กำจัดสารระเหยอย่างถูกต้อง สารระเหยควรกำจัดอย่างถูกต้องเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ สารระเหยควรกำจัดโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์

การลดการสัมผัสกับสารระเหยจะช่วยปกป้องสุขภาพของคุณและสิ่งแวดล้อม

ช่องทางสำหรับสั่งซื้อสินค้าปลีก

เคมีอุตสาหกรรม